Perampanel as First Add-On Therapy in Patients with Focal-Onset Seizures in the FAME Trial: Post hoc Analyses of Efficacy and Safety Related to Maintenance Dose and Background Antiepileptic Drug Therapy
Ji Hyun Kim, Dong Wook Kim, Sang Kun Lee, Dae-Won Seo, Ji Woong Lee, Min Young Kim, Sang Ahm Lee
J Epilepsy Res. 2022;12(1):13-20.   Published online 2022 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.14581/jer.22003
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy and safety of perampanel as early add-on therapy in Chinese patients with focal-onset seizures: a multicenter, open-label, single-arm study
Lehong Gao, Qiang Lu, Zan Wang, Wei Yue, Guoping Wang, Xiaoqiu Shao, Yi Guo, Yonghong Yi, Zhen Hong, Yuwu Jiang, Bo Xiao, Guiyun Cui, Feng Gao, Jiasheng Hu, Jianmin Liang, Meiyun Zhang, Yuping Wang
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef