Go-Un Jeong, Hunmin Kim, Byung Chan Lim, Jong-Hee Chae, Ki Joong Kim, Yong Seung Hwang, Hee Hwang
J Epilepsy Res. 2011;1(2):65-70.