Su Jung Choi, Seung Chyul Hong, Dae-Won Seo, Eun Yeon Joo, Jounhong Ryan Cho, Kyoung Jin Hwang, Ji Young Kim, Seung Bong Hong
J Epilepsy Res. 2013;3(1):16-20.
Sung Min Kim, Jin-Young Song, Chany Lee, Hyang Woon Lee, Ji Young Kim, Seung Bong Hong, Ki-Young Jung
J Epilepsy Res. 2013;3(1):7-15.