Su Jung Choi, Seung Chyul Hong, Dae-Won Seo, Eun Yeon Joo, Jounhong Ryan Cho, Kyoung Jin Hwang, Ji Young Kim, Seung Bong Hong
J Epilepsy Res. 2013;3(1):16-20.