Ji Hyun Kim, Dong Wook Kim, Sang Kun Lee, Dae-Won Seo, Ji Woong Lee, Min Young Kim, Sang Ahm Lee
J Epilepsy Res. 2022;12(1):13-20.
Dong Wook Kim, Ji Hyun Kim, Sang Kun Lee, Sang Ahm Lee, Ji Woong Lee, Min Young Kim, Dae-Won Seo
J Epilepsy Res. 2022;12(1):6-12.
Seolah Lee, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2021;11(2):154-155.
Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2020;10(2):45-54.
Hye-Jin Moon, Chun Kee Chung, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2019;9(2):111-118.
Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2019;9(1):27-35.
Dong Wook Kim, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2017;7(1):7-15.
Dong Wook Kim, Seo-Young Lee, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2016;6(2):77-80.
Hye-Jin Moon, Dong Wook Kim, Chun-Kee Chung, Jung-won Shin, Jangsup Moon, Bong Su Kang, Soon-Tae Lee, Keun-Hwa Jung, Kon Chu, Ki-Young Jung, Yong Won Cho, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2016;6(2):68-76.
Sang Kun Lee, Soon-Tae Lee
J Epilepsy Res. 2016;6(2):45-53.
Naing Ko Soe, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2014;4(2):78-81.
Soo Yeon Kim, Sun Ah Choi, Hye Won Ryu, Hunmin Kim, Byung Chan Lim, Hee Hwang, Jong-Hee Chae, Jieun Choi, Ki Joong Kim, Yong Seung Hwang, Soon-Tae Lee, Kon Chu, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2014;4(2):55-61.
Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2014;4(2):39-44.
Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2014;4(1):1-6.
Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2013;3(2):74-75.
Sang Kun Lee, Dong-Wook Kim
J Epilepsy Res. 2013;3(2):43-47.
Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2011;1(2):47-51.
Jeong-Min Kim, Kon Chu, Keun-Hwa Jung, Soon-Tae Lee, Sang-Sub Choi, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2011;1(1):13-18.