Hye-Jin Moon, Dong Wook Kim, Chun-Kee Chung, Jung-won Shin, Jangsup Moon, Bong Su Kang, Soon-Tae Lee, Keun-Hwa Jung, Kon Chu, Ki-Young Jung, Yong Won Cho, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2016;6(2):68-76.
Sang Kun Lee, Soon-Tae Lee
J Epilepsy Res. 2016;6(2):45-53.
Soo Yeon Kim, Sun Ah Choi, Hye Won Ryu, Hunmin Kim, Byung Chan Lim, Hee Hwang, Jong-Hee Chae, Jieun Choi, Ki Joong Kim, Yong Seung Hwang, Soon-Tae Lee, Kon Chu, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2014;4(2):55-61.
Jeong-Min Kim, Kon Chu, Keun-Hwa Jung, Soon-Tae Lee, Sang-Sub Choi, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2011;1(1):13-18.